Pelletsproduktionens kundcase: Maximal produktionsvolym med samma mängd värme

I pelletsproduktionen lyckades det tyska företaget Van Roje öka produktionskapaciteten från 60 till 90 ton med samma mängd värmeenergi och utan ytterligare förbränningssystem.

Detta möjliggjordes med Saalastis högtryckspress 1803 ”Hippo”, som genom pressning avlägnsar ungefär hälften av vatteninnehållet i träet.

Behovet av att öka kapaciteten och modernisera pelletsproduktionen

Energiepellets Oberhonnefeld, en del av Van Roje, har specialiserat sig på hållbar pelletsproduktion sedan 2007. Företaget har ett av Europas ledande sågverk för barrträ med en lång företagshistoria.

Sågverket producerar träflis och sågspån, som bearbetas till FSC- och EN plus-certifierade träpellets på Oberhonnefeld-anläggningen. De högkvalitativa träpelletsen tillverkas enbart av naturligt sågspån utan konstgjorda bindemedel. Energin för pelletsproduktionen kommer från företagets värmeverk, som erbjuder förnybar energi för produktionen.

Van Roje planerade att öka sin pelletsproduktion från cirka 40 000 ton till 80–90 000 ton per år. Men det fanns en fråga om värmekapacitet och torkkapacitet och hur den kunde möta ökande krav på kapacitetsökning. Bandtorken var i full drift, medan värmeverket var nära övre gränsen för sin kapacitet.

”Problemet var att vi inte hade tillräckligt med värme i vårt värmeverk för att öka pelletsproduktionsvolymen. Och då hörde vi om den nya Saalasti-pressen”, säger Gerhard Hauschulte, verkställande direktör för Van Roje.

Högre produktionshastighet och massiva energibesparingar året runt

Lösningen för att öka produktiviteten kom med den nya Saalasti-pressen 1803, även känd som ”Hippo”. Den nya pressen är en mekanisk avvattningslösning som reducerar fuktinnehållet i biomassa som träflis och sågspån. ”Hippo”-pressen är den senaste versionen av Saalasti-pressar, som har varit marknadsledare i många år tidigare.

Fördelarna med den nya tekniken blev snart uppenbara. Pressen minskar drastiskt det råa träets fuktinnehåll innan det matas vidare uppströms till bandtorken.

Pressen reducerar fukthalten i inkommande träråvara med cirka 55 % före termisk torkning, vilket är en mycket stor förbättring.

Tack vare det lägre vatteninnehållet i biomassan maximeras bandtorkens prestanda med samma termiska energi. Detta innebar att Van Roje också hade uppnått massiva energibesparingar.

”Det fanns inget behov av att investera i energiproduktion eller ett ytterligare förbränningssystem. Annars skulle vi ha behövt en större bandtork”, tillägger Hauschulte.

Fuktborttagningen är så effektiv att verksamheten förblir stabil året runt, vilket inte var fallet tidigare.

”Normalt sett skulle vår kapacitet vara mindre på vintern, men nu kan vi driva vår verksamhet stadigt året runt. Utan pressarna skulle vi ha ungefär 50 % mindre kapacitet i vår pelletsproduktion”, framhäver Hauschulte.

pelletsproduktion
Gerhard Hauschulte och Saalasti Press ”Hippo”

Material av toppkvalitet till lägre produktionskostnad för pellets

Den innovativa lösningen var övertygande eftersom den skräddarsyddes för van Rojes behov, säger Hauschulte.

”Det var mycket viktigt att lösningen kunde pressa både sågspån och träflis. Saalasti var den enda som kunde erbjuda en genomförbar teknisk lösning också för användningen av sågspån.”

Pressen förbättrar även kvaliteten på det torra materialet. Träflisen förkrossas i pressen, vilket ökar avdunstningsytan för materialet. Materialet blir därmed mer homogent överlag, samtidigt som hela den termiska torkprocessen blir mer effektiv.

Pressen är en långsiktig investering som betalar tillbaka sig på flera sätt. Maskinen möjliggör större kapacitet samtidigt som den sparar energi, och det finns kontinuerliga besparingar på kostnaderna för pelletsproduktionen.

Produktionskostnaden per ton är mycket billigare med pressen, samtidigt som energibesparingarna är enorma.

”Jag har rekommenderat denna lösning till flera företag med samma verksamhet som oss. Den mycket robusta konstruktionen av maskinen är också en fördel, och dess drift är mycket tillförlitlig”, avslutar Hauschulte.

Fördelarna i korthet i pelletsproduktion:

  • Högre produktionsvolym med samma mängd värme; inget behov av att öka energiförbrukningen.
  • Minskar drastiskt fuktinnehållet från både träflis och sågspån.
  • Kvaliteten på det torra materialet förbättras i kvarn- och torkprocessen.
  • Stabil drift är möjlig året runt.
  • Kontakta oss för att höra mer om våra lösningar för pelletsproduktion

Vill du höra mer om Saalastis lösningar för pelletsproduktion? Kontakta oss, så diskuterar vi behoven för din produktion.