Saalasti Cutter V

Vertikalt inmatad högkapacitets rivare för bearbetning av krävande material.