Leverans av horisontell flismaskin till biokraftverk underlättar övergången från fossila bränslen

Saalasti har levererat en horisontell flismaskin till Oulun Energias biokraftverk i Laanila, Oulu, Finland. Den industriella flismaskinen kommer att spela en avgörande roll då CHP-anläggningen siktar på att öka användningen av energived för att producera bränsle till ett bioenergiverk samtidigt som användningen av fossila bränslen minskar.

Horisontell industriell flismaskin hjälper till att öka kapaciteten hos biokraftverket

Laanilas biokraftanläggning fokuserar på modern energiproduktion genom att effektivt generera elektricitet, fjärrvärme och processånga. Anläggningen spelar en väsentlig roll i koldioxidneutral energiproduktion, mot vilken Oulun Energia målmedvetet rör sig.

Anläggningen som använder sig av spetsteknologi öppnades 2020. Biokraftverket har en flexibel panna som kan justeras för olika bränsletyper och proportioner, vilket möjliggör integration med den närliggande bioekonomin.

Laanila kraftverk kommer att fasa ut användningen av torv och övergå till trä som den primära bränslekällan. Typerna av trä som används i processen kan vara biprodukter från skogsindustrin (bark, sågspån) och beskuren avverkningsrest, obeskuren energived, avverkningsrester eller återvunnet trä.

Investeringen i en effektiv flismaskin på plats var nödvändig för att öka kapaciteten för vedflisning.

”Flismaskinen är en viktig strategisk investering som låter oss förbättra tillförlitligheten i flisleveranser, reagera på toppförbrukningsperioder och minska säsongsvariationer i produktionen”, säger Lauri Heilala, direktör för bränsleförsörjning på Oulun Energia.

Från och med nu kommer elektriska flismaskiner ersätta produktion som baseras på fossila bränslen.

Flisning utförs nu med en elektrisk stationär flismaskin istället för en mobil maskin drivet av fossila bränslen, vilket är väsentligt för att uppnå mål om koldioxidneutralitet.

Saalasti flismaskin

Foto av Oulun Energia.

Mer effektivitet och lägre användning av fossila bränslen jämfört med en mobil flismaskin

Oulun Energia vägde fördelarna med en platsbunden industriell flismaskin och mobila krossar i upphandlingsprocessen. Den horisontella flismaskinen ansågs ha många vinnande egenskaper som skulle säkra resursbehoven.

Den platsbundna flismaskinen erbjuder hög kapacitet och en tydlig produktionskedja.

”Kapaciteten hos den horisontella flismaskinen är i en klass för sig jämfört med mobila flismaskiner. Särskilt under vintersäsongen behövde vi traditionellt många mobila flismaskiner. Mobila flismaskiner behövde många lastbilar, vilket också förbrukade mycket fossila bränslen”, säger Heilala.

”Dessutom, när den platsbundna flismaskinen är på vår anläggning, är produktionskedjan mer hanterbar”, tillägger han.

Den horisontella flismaskinen är mer kostnadseffektiv och energieffektiv än en mobil maskin. Återbetalningstiden är rimlig med tanke på dess höga kapacitet och energianvändning.

Förutom högre kapacitet är energin som används av den horisontella flismaskinen också mer miljövänlig, eftersom behovet av fossila energikällor minimeras.

”Vi kan använda den platsbundna flismaskinen med vår el, vilket både är kostnadseffektivt och bättre för klimatet än en mobil flismaskin som körs på fossila bränslen”, säger Heilala.

industriell flismaskin

Start av det nya projektet: Saalastis projektledare Henri Kuismin, Oulun Energias direktör för bränsleförsörjning Lauri Heilala och projektingenjör Samuli Korpela. Foto av Oulun Energia.

Smidig kommunikation genom hela leveransprocessen

Oulun Energia är nöjd med processen för nyckelfärdig leverans och den smidiga kommunikationen med Saalastis experter.

Saalasti valdes som partner både på grund av deras imponerande produktsortiment och deras erfarenhet.

”Saalasti lyssnade noggrant på våra behov och skräddarsydde sina lösningar därefter, vilket gjorde processen enkel. Dessutom är samarbete med ett inhemskt företag alltid ett plus”, berättar Heilala.

Maskinen är planerad att vara fullt operativ 2024. ”Vi ser fram emot att få den horisontella flismaskinen i drift”, avslutar Heilala.

Oulun Energia

  • Verksam inom energiproduktion och tjänster för värme- och elnät i Ouluområdet.
  • Staden Oulu är ägare till företaget, som grundades 1889.
  • Målet är koldioxidneutral energiproduktion till 2030.
  • Läs mer om Oulun Energia.

Saalasti Horisontell Flismaskin för biomassa

  • Särskilt lämplig för kraftverk och biomassaterminaler som kräver hög kapacitet.
  • Hanterar olika material: all ren träbaserad och oren material såsom träbaserat byggavfall.
  • Kapaciteten varierar från 150 till 600 I-m3/h (P63). Bredden på flismaskinsystemet kan vara upp till 2,4 meter.
  • Kan konverteras till en flismaskin genom att byta skärverktyg – detta möjliggör bearbetning av olika material under maskinens långa livslängd.
  • Läs mer: Saalasti chipper

Kontakta oss för mer information!