Hantering av partikelstorlek

Genom att hantera partikelstorleken i biomassan, som för träbaserade material, förädlas mångsidigt och effektivt användbar råvara.