Mekanisk torkning

Med hjälp av mekanisk avvattning kan olika biomassor utnyttjas bättre än tidigare och förbrännas mer energieffektivt.