Saalasti Crush V

Vertikalt inmatad stationär kross för reduktion av träbaserade och fiberbaserade biomassors partikelstorlek.