Saalasti Chipper H

Horisontellt inmatad stationär biomassahugg, för huggning och krossning av olika biomassor.