Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

 

Långa traditioner, överlägset kunnande

– Bioenergiprodukter med över 30 års erfarenhet – tunga maskiner med över 70 års erfarenhet

Våra maskiner används för att producera ett bättre bränsle av följande skogsrester:

- ris
- gallringsved
- stubbar
- bark
- processrester

Vi levererar både enskilda maskiner samt kompletta anläggningar, vår kundservice täcker allt från individuella inspektioner till heltäckande serviceavtal.

>> Ladda ner broschyren Saalasti bioenergiprodukter (PDF)

 

         
HF-ES 3-250x135   Crush h-ES-2   IMG 1484 3
         

Saalasti Chipper H
(Horisontal inmatning)

 

Saalasti Crush H
(Horisontal inmatning)

 

Saalasti PreCrush H
(Horisontal inmatning)

En högkapacitets flishugg med säker och pålitlig drift samt jämn och exakt partikel storlek.


Lämplig för:
• kraftverk
• biomassaterminaler
• övriga högkapacitets anläggningar

Råmaterial:

• stockar, gallringsved,lost eller buntat ris,toppar och stubbar och övrigt träavfall

 

Stubbar och löst skogsavfall kan inte effektivt matas in i en vanlig kross Saalasti Crush Horizontal är utvecklad just för dessa svår processerade material.

Lämplig för:
• kraftverk
• biomassaterminaler
• övriga högkapacitets anläggningar

Råmaterial:
• stubbar och grot
• övriga skogsrelaterade material

 

Upp till 15% av stubbarnas vikt kan vara sand och sten. Därför krävs det på vissa kraftverk en Saalasti PreCrush sandavlägsnings annordning för att stubbar skall kunna användas som bränsle.

Lämplig för:
• kraftverk
• biomassaterminaler
• övriga högkapacitets anläggningar

Råmaterial:
• stubbar och övrigt material som innehåller sand och sten

         
Feeder-FI-3 250x135   HP 250x135   RS 250x135
         

Saalasti Feeder H
(Horisontal inmatning)

 

Saalasti Cutter V
(Vertikal inmatning)

 

Saalasti Crush V
(Vertikal inmatning)

Inmatningsanordningen komprimerar biomassan och matar den framåt mot rotorn var materialet krossas/ flisas.

Lämplig för:
• kraftverk
• biomassaterminaler
• övriga högkapacitets anläggningar

Råmaterial:
• all skogsrelaterad material

 

En högkapacitets rivare med vertikalinmatning som bearbetar materialet till lämplig storlek.

Lämplig för:
• stora renserier

Råmaterial:
• krävande barktyper
• eucalyptus
• acasia

 

 

En basmodels rivare, som bearbetar materialet till lämplig storlek. Denna modell har blivit industristandard i många länder.

Lämplig för:
• renserier
• sågverk

Råmaterial:
• bark
• vedavfall
• sållat material, som är för stort

         
barkmaster 593x320   Chipcrush viveros 250x135   Crushmill 250x135
         

Saalasti Press S/M/L
(Kapacitet)

 

Saalasti Grinder V
(Vertikal inmatning)

 

Saalasti Grinder A
(Axial inmatning)

Avvattnar bark och annat vedavfall till energieffektivt pannbränsle.


Lämplig för:
• papper/massabruks renserier
• bränslebearbetings anläggningar på kraftverk

Råmaterial:
• riven bark
• sågspån
• spill flis
• små mängder av primär slam

 

En special rivare som förminskar partikelstorleken på förkrossat material ner till exempelvis P12.

Lämplig för:
• tilläggsbränsle för pannor som använder pulveriserat kol
• råmaterial för pellets, pyrolys och förgasningsprocesser

Råmaterial:
• flis
• bark
• spill från sågverk
• förkrossat virke och stubbar

 

En rivare som är utvecklad för att mala sönder materialet till väldigt små partikelstorlekar.

Lämplig för:
• kraftverk
• tilläggsbränsle för pannor som använder pulveriserat kol
• råmaterial för pellets, pyrolys och förgasningsprocesser

Råmaterial (P100mm eller mindre):
• flis
• bark
• skogsavfall
• förkrossat material

         
lisalaitteet 250x135   huolto 250x135   RS pihalla 250x135
         

Saalasti Screens och andra produkter

 

Support & Service

 

Bildgalleri

Saalasti levererar tilläggsutrustning för våra krossanläggingar. Med våra tilläggsutrustningar så kan anläggningens produktionskapacitet förbättras ytterligare.

Saalasti Screens
• Skivsåll
• Trappsåll
• Vibrerande såll

 

• Maskinernas livslängd mäts upp i decennier
• Teknisk support
• Reservdelar
• Service av utrustningen i sammarbetet med kunden
• Avtalsbaserade servicekontrakt

 

Ta en titt på vår utrustning som finns presenterad i hög resolution i vårt bildgalleri.

 

 


         
Saalasti AB   kypara 250x135   Saalasti maailma 250x135
         

Saalasti Sverige AB Servicecenter

 

Gröna värden

 

International expert

Saalasti har en servicecenter i Hallstahammar nära Västerås, Sverige. Servicecentern erbjuder allt från fabriksbesök till reservdelar och renoveringar snabbt och effektivt.

Robert Rouvari
Tel: +46 70270 7496
Email: robert.rouvari(a)saalasti.com

 

Gröna värden är viktiga för Saalasti. Bioenergin som genereras med hjälp av våra produkter motsvarar ett tiotal kärnkraftverk. Miljön och en hållbar utveckling är vår framtid, och därför är de så viktiga för oss. Vi vill skapa en bättre framtid för alla.

 

Saalastis maskiner finns runtom världen. Vi levererar maskiner till fem världsdelar och på fjärran marknader hjälper våra lokala agenter som hjälp. Våra agenter betjänar er på det lokala språket och med expertis.

Klicka här för att se vår agentlista.