Vihreä liiketoiminta

Saalastin tuotteilla prosessoidaan jatkuvasti biomassoja kestävän bioenergian tuotannon tarpeisiin ympäri maailmaa.