Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

Image not available

Image not available

Testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi testi

 

   

Saalasti Grinder V (Vertikal inmatning)

– För fin krossning

 

Saalasti Grinder V-seriens rivare förminskar förkrossat material ner till partikelstorlek P12. Flis, bark, spill från sågverk, förkrossat virke och stubbar och även eucalyptus kan bearbetas med rivaren. Maskinen hanterar även förorenat eller dåligt förkrossat material, vilket möjliggör användningen av ännu flera råmaterial. Även om största tillåtna partikelstorleken för materialet som matas in är P200 så kan enstaka bitar väga upp till flera kilogram. Maskinen tolererar sand och sten i måttliga mängder även små mängder metall. Råmaterialet behöver inte renas före det matas in i maskinen.

Saalasti Grinder V är mycket lämplig för förberedning av materialet för bioomvandlingsprocesser och förgasningsapplikationer. Maskinen används även inom pelletsproduktion för att framställa råmaterial som kan ersätta såg och kutterspån.

 

 

 

Saalasti Grinder A (Axial inmatning)

– För krävande malning

 

Saalasti Grinder A är vidare utvecklad från vår framgångsrika Saalasti Crush serien. Den är konstruerad för att mala flis, bark, skogsavfall och annan vedbaserad biomassa till mycket fin partikelstorlek. Materialet ska vara förkrossat till partikelstorlek P100 (mm) eller mindre, partikelstorleken som maskinen producerar kan regleras enligt väldigt bred skala. Saalasti Grinder A kan riva även mycket våta material, såsom snöig granbark utan att täppas till, och maskinen tål även relativt stora stenar. Processen kan även användas vid torkning av material.

Saalasti Grinder A är avsedd för applikationer där partikelstorleken måste vara liten men behöver inte vara helt likformig. Typiska användningsområden är tilläggsbränsle för kolkraftverk och råmaterial för pellets, pyrolys och förgasningsprocesser.

 

 

 

 

Saalasti Screens och annan utrustning

 

Som tilläggsutrustning till våra processeringsanläggningar så levererar Saalasti skivsåll för att sålla bort överstora partiklar och vibrerande såll för att sålla bort sand från stubbarna i förkrossningsprocessen. Trappsåll finns även tillgängliga för att sålla bort sand och väldigt fint material föra krossningen.

Trappsållen är lämpliga att använda då rejektet kan innehålla små kvantiteter av väldigt fint material. I vissa fall kan trappsållen effektivt förhindra att långa stickor hamnar i accepterade fraktionen. Trappsållen är även lämpliga att använda då man processerar bark med stora mängder av sand, därför att enda delen som slits på sållet är sållgallren som är förmånliga och enkla att ersätta med nya.


Skivsållet är ett lämpligt val då man sållar fint material så noggrant som möjligt, enstaka långa stickor är dock accepterat. Skivsållet är även en lämplig lösning då höjden på utrymmet begränsar utrustningen.

 


>> Titta på bilder

>> Ladda ner broschyren Saalasti bioenergiprodukter (PDF)

 

chipcrush 425x320

 

Crushmill 425x320

 

seula 425x320

 

   

kuljetin 250x135Utmatningstransportör för en Saalasti
Crush H

 

Naytteenotin 250x135Provtagnigsutrustning på en Saalasti
Crush H

 

lisalaitteet 250x135

Såll och transportörer levereras oftast tillsammans med Saalasti pressar och Saalasti krossar

         

 

 


         
Saalasti AB   kypara 250x135   Saalasti maailma 250x135
         

Saalasti Sverige AB Servicecenter

 

Gröna värden

 

International expert

Saalasti har en servicecenter i Hallstahammar nära Västerås, Sverige. Servicecentern erbjuder allt från fabriksbesök till reservdelar och renoveringar snabbt och effektivt.

Robert Rouvari
Tel: +46 70270 7496
Email: robert.rouvari(a)saalasti.com

 

Gröna värden är viktiga för Saalasti. Bioenergin som genereras med hjälp av våra produkter motsvarar ett tiotal kärnkraftverk. Miljön och en hållbar utveckling är vår framtid, och därför är de så viktiga för oss. Vi vill skapa en bättre framtid för alla.

 

Saalastis maskiner finns runtom världen. Vi levererar maskiner till fem världsdelar och på fjärran marknader hjälper våra lokala agenter som hjälp. Våra agenter betjänar er på det lokala språket och med expertis.

Klicka här för att se vår agentlista.