Saalasti's blog

This is a blog about Saalasti Ltd. Here you can read fascinating stories about our company written by Saalasti's employees and follow other recent posts regarding Saalasti Ltd. and bioenergy industry.

Feel free to comment, like and share posts that you find interesting with your Facebook account.

Puu palamaan puhtaammin

 

Saalasti on LEAN-fani. Ja meillä pidetään viinistä ja juustosta. LEAN-ajattelun mukaan ne ovat ainoat asiat, jotka paranevat varastossa. Tähän mennessä on uskottu, että myös ranka paranee, kun se pinotaan varastoon kuivumaan noin vuodeksi. Nyt näyttää siltä, että LEAN-isät ovat olleet oikeassa myös rangan suhteen.

Mistä on kyse? Siitä, että vesi ei pala, mutta kun ranka poltetaan tuoreena ja siis kosteana korkeassa lämpötilassa, rankahakkeen vesi höyrystyy ja toimii lämmönsiirtokaasuna kulkiessaan palokaasujen mukana kattilan läpi. Höyry muuttuu sitten taas vedeksi kattilan savukaasupesurissa, mihin myös höyryn mukana kulkenut lämpö jää. Tuloksena on sata-asteista vettä, joka sopii erinomaisesti kaukolämmön tuotantoon. Kun rankaa ei kuivata, puun haihtuvat ainesosat jäävät hakkeeseen ja niiden lämpöarvo ei mene taivaan tuuliin. Kuivuessaan puu saattaa myös lahota ja menettää lisää energiasisällöstään. Tulipesässä höyry syrjäyttää turhaa ylimääräistä happea ja typpeä sekä tasaa ja optimoi palamisolosuhteita. Näin palamisprosessi on puhtaampi ja palamattomia hiilivetyjä ja häkää syntyy vähemmän kuin kuivaa puuta poltettaessa. Näin palaminen on myös tehokkaampaa.

Yllä kuvattu prosessi toimii sitä paremmin, mitä isompi polttolaitos on. Pienissä polttolaitoksissa, tai esimerkiksi kotona takassa, on vaikeaa saada aikaan tarpeeksi korkeaa palolämpötilaa. Lisäksi, jotta kostean hakkeen energiasisältö saadaan talteen, kattilan jälkeen ennen savupiippua savukaasut pitää puhdistaa sellaisessa pesurissa, jossa palokaasujen vesihöyry muutetaan vedeksi. Pienissä lämpölaitoksissa tällaisia "kondensoreita" ei ole koskaan, koska sellainen maksaa liikaa suhteessa pieneen lämpölaitokseen.

Tästä päästään seuraavaan asiaan. Niin arvokasta materiaalia kuin puu, pitäisi polttaa vain mahdollisimman hyvällä palamishyötysuhteella ja puun energia pitää saada mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön. Nämä toteutuvat parhaiten suurissa polttolaitoksissa ja kaukolämmössä tai sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa. Pelkässä sähkön tuotannossa polttoaineen energiasisällöstä menee yli puolet harakoille. Kaukolämmössä, tai kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa polttoaineen energiasta saadaan lähes kaikki talteen. Ja suurten kattiloiden polttohyötysuhde on parempi kuin pienten. Ja suuri kattila ei vaadi juuri enempää miehitystä kuin pieni. Kaukolämmön tulevaisuus ei ole Saalastin käsissä, mutta ihan hassulta ei Saalastista tuntuisi suosia kaukolämpöä ja etenkin sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, sillä talvella, kun lämmön tarve on suurimmillaan, tarvitaan myös paljon sähköä lämpöpumppuihin ja erilaisiin sähkölämmityskohteisiin kodeista ja vapaa-ajan asunnoista vesiputkien sulanapitokaapeleihin.

Vaikka tulipesä kotona on kiva tunnelmanluoja, niin puun energiakäytössä suuri on kaunista. Ja kestävää. Tämä koskee koko energiaketjua kannolta kattilaan ja kaukolämpöverkkoon. Parhaimmillaan puu vielä haketetaan laitoksen itse tuottamalla sähköllä. Tällöin ei tarvita dieselöljyä edes haketukseen ja energiaketjun kyky korvata fossiilisia polttoaineita ja taistella ilmastonmuutosta vastaan maksimoituu. Ei varmaan yllätä ketään, että Saalastin tuottama teknologia perustuu juuri omatuotantosähkön käyttöön.

Suomen metsissä on iso harvennusvaje, ja siksi harvennuksessa syntyvää rankaa riittää. Metsää kannattaa hyödyntää niin, että metsän kasvu on vahvaa, hakkuujätteet ja harvennuspuu hyödynnetään energiana ja puun kokonaismäärä Suomessa ei pienene. Tällöin toiminta on kestävää. Ja näinhän me Suomessa toimimme, itse asiassa puun kokonaismäärä Suomessa tällä hetkellä jopa kasvaa.

PS Toisin kuin ranka, kanto ei kasalla paljoa lahoa ja lisäksi kanto kuivuu niin kuivaksi, että melkein ruudin lailla palavaa kantohaketta voidaan käyttää nostamaan tulipesän lämpötilaa ja parantamaan palamista, jos pääpolttoaine on päässyt varsinaisesti kastumaan. Mutta kannoista lisää tuonnempana.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/uskomukset-päälaelleen-tuore-puu-palaa-kuivaa-paremmin-1.173368

Continue reading
11651 Hits
0 Comments

70 vuotta kestäviä ratkaisuja

Miksi suomalainen perheyritys on olemassa vielä 70 vuotta perustamisensa jälkeen? Saalastin pitkän iän salaisuuksia ovat intohimo teknologiaan, varhainen rohkea kansainvälistyminen ja nöyrä asenne työntekoon. Ratkaisevaa on kuitenkin ollut kyky reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Saalastin asiakkaita ovat voimalaitokset ja sellutehtaat, jotka tuottavat puuperäisiin biomassoihin perutuen uusiutuvaa energiaa. Saalasti on saanut olla mukana auttamassa asiakkaitaan taistelemaan konkreettisesti ilmastonmuutosta vastaan jakamalla biomassojen prosessoinnin erikoisosaamistaan. Asiakkaamme muuttavat Saalastin toimittamilla laitteilla suorastaan hämmästyttävän suuren määrän kiinteää biomassaa voimalaitospolttoaineeksi. Tämä biomassa tuottaa asiakkaidemme bioenergialaitoksissa energiamäärän, joka vastaa yhteensä kymmenen keskikokoisen ydinreaktorin tai 18 keskikokoisen hiilivoimalan tehoa. Olemme konkreettisesti osa kestävän kehityksen energiaketjua. 

Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ja heidän prosessiensa jatkuva parantaminen on Saalastille ensisijaista. Siten yritys on onnistunut luomaan kahdesti uuden de facto teollisuusstandardin. Ensimmäisellä kerralla yhtiön perustaja Tapio Saalasti keksi, miten kuorimojätteestä eli puun kuoresta saadaan kuivattua energiatehokkaasti polttoainetta sellutehtaiden käyttöön. Toisella kerralla yrityksessä kehitettiin käyttöpaikkamurskaus ja -haketinjärjestelmät, joiden energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset säästävät voimalaitoksilta ja sellutehtailta pitkän pennin. Saalastin laitokset ovat kestäviä myös koska ne kestävät pitkään. Vanhimmat ovat olleet noin 30 vuotta käytössä.

Entä miksi Saalasti kehittäisi teollisuuden prosesseja vielä 70 vuoden päästä? Saalasti ei halua olla vain paras maailmassa, vaan parasta maailmalle. Saalastille tämä tarkoittaa uusien uusiutuvan energian käyttötapojen keksimistä ja todella hyvää työpaikkaa. Yritys haluaa olla Suomen paras metalliteollisuuden työpaikka, koska uskoo työntekijöidensä ratkaisevan yrityksen menestyksen. Kestävää kasvua yritys tavoittelee sparrausverkosto Kasvuryhmän jäsenenä. Saalasti on täynnä kehittämisen energiaa. 

Saalastin tarina osoittaa, että pienet perheyritykset voivat olla maailmalle merkityksellisiä. Suomi on täynnä hienoja pk-yrityksiä, jotka tekevät paitsi kannattavaa liiketoimintaa, myös hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle. Saalasti jatkaa 70-vuotista taivaltaan kohti seuraavia juhlavuosia ylpeänä tähän joukkoon kuulumisesta. Ja haluaa kehittää 70 vuotta kestäviä ratkaisuja.

Continue reading
10483 Hits
0 Comments

Saalasti’s earthmoving spirit recognized: Saalasti was awarded the Golden Hoe (Finnish translation in the end)

Saalasti Oy and Saalasti’s main coach and chairman of the board Timo Saalasti received the Golden Hoe - award on Nov 17, 2015 in the Kaski-conference organized by Kasvuryhmä. Kasvuryhmä is a group of ambitious, positive thinking companies that aim to grow by doing new things in a new way. Kaski means slash burning. We at Saalasti were very delighted to have the honour to carry the Golden Hoe and finally pass it on to the next company.

We got the award as we have actively taken part in the Kasvuryhmä sessions, given peer to peer assistance and promoted Kasvuryhmä in many ways in Finland. It was noted that Saalasti has implanted Kasvuryhmä-practices directly in its operation controls system (that is, btw, also open source so please, feel free to join) and brings back hands on real time experiences back for Kasvuryhmä members to share.

The Golden Hoe symbolizes the spirit of pioneering and changing things. Saalasti has pioneered literally for decades in the field of sustainable energy. Our bark presses changed biomass dewatering and became an industry standard. We built the first real high performance biomass processors for turning forest residue and slash into fuel for power plants.

The decision of who gets the honor to carry the Golden Hoe is always influenced by the previous holder. This time, the first ever holder of the Golden Hoe, Mr Mika Tanner of Bilot Consulting felt Saalasti was the most suitable candidate. We are flattered, knowing Mika’s many achievements!


As is commonly known Sarculum Oblige, in other words Hoebility Obliges. Having received the Golden Hoe we are doing ever more to became really worth it. Now, could Mika and Kasvuryhmä have had this in mind in the first place? Good leadership, thank you!

If you know someone knowing Finnish, more about Timo’s thoughts about coaching and Kasvuryhmä in youtube and in the press:

Youtube: https://youtu.be/0Wt8rTptaAE
Talouselämä: http://www.talouselama.fi/lehti/perheyhtio-siirsi-vallan-tyontekijoille-ja-teki-torkean-lupauksen-6061286

----

Saalasti palkittiin raivaajahengestä Kultaisella kuokalla


Saalasti Oy ja Saalastin hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen päävalmentaja Timo Saalasti palkittiin yritysmaailman kasvun esteiden raivaajien Kultainen kuokka -palkinnolla 17.11. Kasvuryhmän Kaski-tapahtumassa. Tämä oli meille mieluinen yllätys!
 
Meille palkinnon toi rohkea, kasvua hakeva, työhyvinvointikierteisiin ja itseohjautuvuuteen perustuva toimintamalli, joka erottuu edukseen keskimääräisestä valmistavan teollisuuden käytännöstä. Etenkin se, että viemme kasvuryhmän synnyttämät ajatukset suoraan johtoryhmän pöydälle ja toiminnanohjaukseen ja toisinpäin. Myös ahkera paneutuminen Kasvuryhmän vertaistoimintaan ja Kasvuryhmän auttamiseksi tehty työ lukeutuvat niin Timo kuin firma Saalastin ansioihin.

Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten yritysten yhteisö, jossa yrittäjät, pääomistajat, toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat sparraavat toisiaan kohti kasvua. Kasvuryhmän tarkoituksena on luoda Suomeen merkittävä ja aktiivisesti toisiaan tukeva joukko globaalisti menestyviä yrityksiä, jotka jakavat intohimon kasvaa, kehittyä ja muuttaa maailmaa.

Kultainen kuokka symbolisoi suomalaisen yritysmaailman rohkeiden uudistajien raivaajahenkeä. Me olemme on raivanneet tietä paitsi kasvulle myös oman toimialamme uusille ratkaisuille jo vuosikymmenten ajan. Saalastin käytännön raivaajahengen saavutuksia ovat maailman ensimmäiset ja suurimmat biomassaprosessorit (silppuavat puuta ja metsätähdettä voimalaitospolttoaineeksi) sekä ainutlaatuiset, jo 1980-luvulta alkaen markkinoita mullistaneet kuorijätettä tehokkaasti biopolttoaineeksi kuivaavat kuoripuristimet.

Päätöksen palkinnon saajasta osallistuu myös edellinen Kultaisen kuokan haltija. Saalastille kiertopalkinnon myönsi Bilot Consultingin toimitusjohtaja Mika Tanner.

Kuten tunnettua Sarculum Oblige eli Kuokkuus Velvoittaa eli. Kuokan saaneina teemme entistä enemmän ollaksemme sen arvoisia. Olisikohan tämä ollut Mika Tannerin ja Kasvuryhmän tavoite? Hyvää johtamista!

Lisää Timon ajatuksia Saalastin valmentamisesta ja Kasvuryhmästä Youtube-videolla sekä Talouselämän artikkelissa:

Youtube: https://youtu.be/0Wt8rTptaAE
Talouselämä: http://www.talouselama.fi/lehti/perheyhtio-siirsi-vallan-tyontekijoille-ja-teki-torkean-lupauksen-6061286

Continue reading
13258 Hits
0 Comments